Ziemassvētki-brīnumu laiks 2020

Ziemassvētku laiks “Pīlādzītī” sākās ar pirmās Adventes sveces iedegšanu un apņemšanos labām domām un darbiem. Šogad pirmo reizi mūsu iestādē katrā grupā tika organizētas Ziemassvētku radošās darbnīcas, kurās bērni kopā ar skolotājām pārtapa “rūķīšos”, kuri cepa piparkūkas, darināja eglītes rotājumus un apsveikumus, lai iepriecinātu sev mīļos cilvēkus. Ikviens pielika roku un izdomu, lai iestādes telpās ienāktu Ziemassvētku brīnums.

Šogad Ziemassvētkos īstu brīnumu uzbūra mūsu audzēkņu vecāki, kuri sarūpēja pašgatavotus rotājumus katras grupas laukumiņam – piparkūku vīriņus un konfektes.  Izsakām pateicību bērnu vecākiem par ciešu sadarbību ar skolotājām un iestādes administrāciju.