Teātra dienas 2021

Jau pirmsskolā bērni mācās uzstāties auditorijas priekšā. Viens no tādiem pasākumiem, kurā bērniem ir iespēja parādīt sevi kā radošu personību, ir kopīgs lugas vai pasakas uzvedums.

Kā katru gadu, arī šogad mūsu iestādē no 22. līdz 31. martam norisinājās teātra dienas, kuras bija mazliet neierastas, jo iestudētajām pasakām zālē nebija skatītāju valstī ieviesto ierobežojumu dēļ. Taču izrādes tika filmētas un video ieraksti nosūtīti bērnu vecākiem, lai tie varētu priecāties par savu bērnu uzstāšanos un lomu atveidošanas spējām. Gan mazie, gan lielie “Pīlādzīša” audzēkņi piedalījās kopīgā uzvedumā, kurā viņi attēloja dažādas lomas – aktīvus un zinātkārus meža dzīvniekus, draudzīgus, drosmīgus un izpalīdzīgus varoņus.

Bērni kopā ar skolotājām ieguldīja lielu darbu, uzvedot pasakas, mācoties tekstus, dejas, dziesmas un rotaļas.  Gan bērnu vecāki, kas noskatījās izrādes video ierakstu, gan paši bērni un skolotājas izjuta lielu prieku un lepnumu par bērnu veikumu.