Saules mūžu Latvijai!

Kā jau katru gadu novembra mēnesī dzīvojām patriotisma noskaņu gaisotnē. Patriotisms tā ir mīlestība pret savu zemi, valsti, kurā dzīvojam. Novembris visā valstī un mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ir Patriotisma mēnesis. Tam par godu bērni un iestādes darbinieki nēsā pie apģērba piestiprinātas lentītes Latvijas valsts karoga krāsās.

Arī mūsu iestādē tika svinēta Latvijas dzimšanas diena. Gatavojoties svētkiem, mūsu iestādes audzēkņi kopā ar grupas skolotājām izrotāja savas grupiņas  un gatavoja  radošos darbiņus izstādei “Jostu raksti”. Skolotājas skaidroja bērniem valsts svētku nozīmi, iepazīstināja bērnus ar latviešu tradīcijām un sniedza zināšanas par valsts nacionālo simboliku.

16.un 17. novembrī mūsu iestādē katrā grupā tika novadīti Latvijas dzimšanas dienai veltītie svētku pasākumi, kuros bērni dziedāja valsts himnu un citas dziesmas par Latviju, skaitīja dzejoļus ar vēlējumiem Latvijai un gāja rotaļās. Taču vecākās un sagatavošanas grupas piedalījās viktorīnā par Latviju, kurā bērni kopīgi pildīja dažādus uzdevumus, meklēja un domāja atbildes uz jautājumiem par savu dzimteni – Latviju.

Pēc svinīgā pasākuma katras grupas bērni sēdās pie svinīgi klāta galda un nogaršoja svētku kliņģeri ar pienu.