2021./2022. mācību gadā iestādē darbojas viens pulciņš par vecāku apmaksu:

Angļu valodas pulciņš  bērniem 4-6 gadīgiem.

Valsts finansējums:

“Dejosim kopā !” – vada pirmsskolas mūzikas skolotāja.