MEILĖ – DRAUGYSTĖ – GERUMAS – GYVŪNAI MŪSŲ DRAUGAI

Samodzielny, kreatywny i innowacyjny przedszkolak. Zabawy twórcze w nurcie pedagogiki Froeblowskiej.

Dimdaru, damdaru