Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”

… bērni ir puķes dieva dārzā,kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai,bet, kas, attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem …  /Z.Mauriņa/

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”ir Latvijas Dzelzceļa 1975.gadā dibināta izglītības iestāde, bet kopš 1994.gada tā ir Daugavpils pašvaldības pirmsskola. 2010.gada jūnijā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu mūsu iestāde ir ieguvusi iekšējo siltumu un jaunu ārējo mūsdienīgu izskatu.
2015. gadā Iestādes jubilejas gadā  tapa sava himna.
Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 6 bērnu grupiņās :

  • grupiņa „Cālītis” – bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem;
  • grupiņa „Saulīte” – bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem;
  • grupiņa „Puķīte” – bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem;
  • grupiņa „Kamolītis” – bērni vecumā no 5 līdz 7 gadiem;
  • grupiņa „Zvaniņš” – bērni ar valodas attīstības traucējumiem vecumā no 3 līdz 5 gadiem;
  • grupiņa „Varavīksne” – bērni ar valodas attīstības traucējumiem vecumā no 5 līdz 7 gadiem;

“Cilvēka prātam ir nepieciešams materiāls, lai caur darbību to attīstītu. Audzināšanā pirmajā vietā ir gudrs un radošs pieaugušais, kurš dod nepieciešamo materiālu bērna izaugsmei.”  /Fr.Frēbelis/

Ar bērniem strādā: 15 pieredzējuši, radoši un zinoši pedagogi: 12 pirmsskolas izglītības skolotājas 2 skolotājas – logopēdes 1 mūzikas skolotāja 1 latviešu valodas skolotāja Un vēl mums palīdz un rūpējas par mums 16 tehniskie darbinieki.

Iestādes darbiniekiem:

  • galvenais ir apziņa, ka mēs esam atbildīgi par bērniem, kuri mums ir uzticēti;
  • mēs ņemam vērā katra bērna individualitāti;
  • mēs orientējamies uz vienotas komandas sadarbības principu.

Pie mums ir atnācis bērns ar mirdzošām acīm, zinātkāru garu, vēlēšanos uzzināt visu par visu …

Iestādes darba laiks:
Izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā, pirmdienās no plkst. 7.00 līdz 18.30otrdienas – piektdienai no plkst.7.00 līdz 18.00. Katrā grupā strādā divas skolotājas un viena auklīte.
No plkst. 9.00 sākas rotaļnodarbības, kuras notiek visas dienas garumā. Pēcpusdienās piedāvājam bērniem apmeklēt angļu valodas pulciņu un volejbola pulciņu.
Ir jābūt ļoti lielam, Lai kaut kur nekļūtu mazs, Un vajag būt tik mazam, Lai paliek neaizsniegts kaut kas ….