Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem… 2022

Mārtiņi ir latviski un tradīcijām bagāti svētki, kas sākas uzreiz pēc ražas novākšanas. Mārtiņi ir ziemas sākums, ko svin 10.novembrī. Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi kopā ar skolotājām šajā dienā pulcējās pagalmā, lai atvadītos no rudens un   sagaidītu balto ziemu.

Svētkos bērni ar pašgatavotām maskām gāja jautrās rotaļās, dziedāja dziesmas, minēja mīklas. Bērnus pārsteidza svētku ciemiņš-košais un jautrais Mārtiņgailis.  Pirms svētkiem bērni gan aplicēja, gan zīmēja, gan veidoja no plastilīna Mārtiņu galveno simbolu –gaili. Bet svētkos gailītim par godu dziedāja dziesmas.