“Nāc nākdamis, Metenīti”

Metenīša vakarā
Sēžos brāļa kamanās,
Lai aug mani gari lini
Līdz jumtiņa galiņam.

Meteņi iezīmē pavasara sākumu. Tos svin starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Meteņi tiek dēvēti arī par Pīrāgu dienu, kad jācep pīrāgi un jāiet ciemos.

Daugavpils Centra vidusskolas, Stadiona ielā 6, pagalmā 7.februārī pulcējās gan lieli, gan mazi audzēkņi kopā ar skolotājām, lai atvadītos no ziemas un gaidītu pavasari.

Meteņos pēdējo reizi iet ķekatās, tādēļ visi sanākušie bija tērpušies pašu darinātās maskās. Ķekatnieki ar skaņu rīkiem dzina projām slimības, ļaunumu un ziemas miegu. Ar skanīgām dziesmām, rotaļām un dejām mūsu mazie ķekatnieki modināja lāci no ziemas miega un noadīja zeķes vilkam. Svētku noslēgumā visu grupu bērni devās pie loga, pie kura viņus sagaidīja Metenis. Saucot “Meteni, Meteni, dod mums pīrāgus!”, ķekatnieki tika pie ilgi gaidītā garduma-pīrādziņiem.