Nāc, nākdamis, Metenīti!

Nāc, nākdams, Metenīti,

Daudz uz tevi gaidītāju, 

Gaid’ arāji, ecētāji,

Gaid’ miezīšu sējējiņi. 7

         Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Meteņus dēvē arī par Pīrāgu dienu, kad ir jācep pīrāgi un jābrauc ciemos.

         Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes pagalmā 9. februārī pulcējās bērni un skolotājas, lai atvadītos no ziemas un gaidītu pavasari. Meteņos pēdējo reizi maskojas, tādēļ mūsu audzēkņi bija tērpušies pašu darinātās maskās un ar skaņu rīkiem dzina prom visas slimības un ziemas miegu. Ar skanīgām dziesmām un rotaļām mūsu mazie ķekatnieki modināja lāci no ziemas miega un aicināja to jautrā rotaļā.

Pasākuma beigās, saucot “Meteni, Meteni, dod mums pīrāgus!”, ķekatnieki tika arī pie ilgi gaidītā garduma, pirms tam tiekot izjokoti ar bērza žagariņu un ūdens pilieniem.