• MISISJA

Mūsdienīga, dinamiska pirmsskolas izglītības iestāde, kurā radīti apstākļi katra bērna izaugsmei un iekšējai vēlmei izzināt apkārtējo pasauli.

  • VĒRTĪBAS – Atbildība, Cieņa, Sadarbība
  • VĪZIJA par izglītojamo – Radošs, uz sadarbību vērsts bērns, kurš ir savas valsts patriots.
  • PAMATMĒRĶIS:    Īstenot vērtībās balstītu audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošina ikkatra bērna personīgo izaugsmi.