Lielā talka “Pīlādzītī” 2022

Katru gadu aprīļa beigās visā Latvijā notiek Lielā talka. Arī Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi savu iespēju robežās 29. aprīlī piedalījās savas iestādes teritorijas un tās apkārtnes sakopšanā.  Mūsu talkas mērķis ir radīt bērniem izpratni par to, ka vides tīrība un sakoptība ir atkarīga no katra cilvēka rīcības.

Talkas laikā pedagogi bērniem stāstīja par to, kas ir atkritumu šķirošana un kāpēc tā ir vajadzīga.  Mūsu iestādes mazākie audzēkņi sakopa savus laukumiņus un mācījās šķirot atkritumus, bet lielākie bērni, pēc sava laukuma sakopšanas, devās ārpus iestādes teritorijas, lai sakārtotu arī tuvāko apkārtni.

Mūsu bērni ir lepni un priecīgi, ka viņi var piedalīties visas sabiedrības mērķu sasniegšanā.