Latvijas Veselības sporta nedēļa “MOVE WEEK” 2022

MOVE WEEK ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs. Daugavpils Centra vidusskolā, Stadiona ielā 6  Latvijas Veselības  sporta nedēļa “Move week” tika organizēta no 17.10.līdz 21.10. 2022.   Šīs nedēļas ietvaros mūsu audzēkņi kopā ar savām skolotājām izzināja veselīga dzīvesveida pamatprincipus  un izveidoja “Veselīgā dzīvesveida rokasgrāmatu”.  Lai radītu bērnos kopības sajūtu, iestādes pagalmā tika organizēta visu grupu rīta rosme.

Tad katra grupa, atbilstoši bērnu vecumam, organizēja dažādas aktivitātes pilsētas parkos-Esplanādes parkā, Dubrovina parkā un Akmeņu skvērā, skaitīja soļus pārgājienos.

Sporta nedēļu noslēdzām ar jautrām stafetēm, kuras organizēja pasākuma koordinatori iestādes pagalmā. Par aktīvu darbošanos sporta nedēļas pasākumu ciklā katrs bērns saņēma diplomu un veselīgu našķi.

Prieks par paveikto, un galvenais, ka bērni  ir smaidīgi un gandarīti par svaigā gaisā pavadītajām dienām!