Jaunumi

23. un 25. maijā Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes vecākās un sagatavošanas grupas bērni devās ekskursijā uz Daugavpils Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ar mērķi iepazīties ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu. Mūsu audzēkņiem bija iespēja apskatīt VUGD tehniku, izmēģināt, cik tad īsti sver ugunsdzēsēju ekipējums un pamēģināt arī to, vai iespējams 30 sekunžu laikā uzģērbt ugunsdzēsēju...

Katru gadu aprīļa beigās visā Latvijā notiek Lielā talka. Arī Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi savu iespēju robežās 29. aprīlī piedalījās savas iestādes teritorijas un tās apkārtnes sakopšanā.  Mūsu talkas mērķis ir radīt bērniem izpratni par to, ka vides tīrība un sakoptība ir atkarīga no katra cilvēka rīcības. Talkas laikā pedagogi bērniem stāstīja...

Lieldienas ir pavasara saulgrieži, kad gaisma svin uzvaru pār tumsu. Kā jau katru gadu arī Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde ieskandināja šos pavasara svētkus. Jau nedēļu pirms Lieldienām bērnus, vecākus un pedagogus priecēja krāsainas un jautras dekorācijas iestādes teritorijā, par ko jāsaka paldies mūsu radošajiem un čaklajiem pedagogiem. 19.aprīlī, godājot Lielo dienu, mūsu iestādē skanēja...

Mūsdienu pasaulē krīze var pienākt negaidot – dabas katastrofas, plūdi, satricinājumi elektroniskajā vidē un citi  notikumi, kuru rezultātā var tikt apgrūtināts ikdienas dzīves ritums. Tāpēc arī skolu izglītības programmās šiem jautājumiem ir pievērsta īpaša uzmanība, mācot atpazīt arī dažādus draudus, un, balstoties uz pieredzi un iegūtajām zināšanām, prast pareizi rīkoties. Valsts izglītības satura centrs atgādina,...

Pirmsskolas izglītības pakāpē tie bērni, kas noteikti kā kontaktpersonas savā izglītības iestādē, turpmāk varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai  turpinātu piedalīties klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu. Lai turpinātu klātienes izglītības procesu, bērnam nav nepieciešams veikt testu. Taču, ja kontakts ar inficētu personu būs saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā, tad pirmsskolas izglītībā...

Nāc, nākdams, Metenīti, Daudz uz tevi gaidītāju,  Gaid’ arāji, ecētāji, Gaid’ miezīšu sējējiņi. 7          Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Meteņus dēvē arī par Pīrāgu dienu, kad ir jācep pīrāgi un jābrauc ciemos.          Daugavpils pilsētas...

  Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādē 8.februārī viesojās atkritumu savākšanas uzņēmuma pārstāvis, kurš mūsu iestādes bērniem novadīja interesantu nodarbību par atkritumu veidiem, to šķirošanu un šķirošanas nozīmi. Bērni labprāt klausījās interesantus un aizraujošus stāstus, dalījās savā pieredzē par to, ko zina par atkritumu šķirošanu. Nodarbības laikā bērni uzzināja par to, kādas krāsas konteineros ir jāmet...