IESTĀDES PADOME 2021./2022.māc. gads

Marija Bobiļeva – 1. grupa

Jūlija Kazaka – 2. grupa

Jūlija Ovčiņņikova  – 3. grupa

Nadežda Birjukova – 4. grupa

Kristīna Adlersberga – 5. grupa

Ludmila Runča – 6. grupa, iestādes padomes priekšsēdētāja