Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes

                                 Himna

                                               Priecājas draugi un priecājas radiņi,

                            Mūsu dārziņam 40 gadiņi!

                                          Priekos un bēdās ik dienas te kopā

                                     Mazie un lielie kā bitītes stropā.

 

Piedziedājums:  Pīlādzīti, tavos zaros vēji

                           Pasaciņas stāstīt nāk!

                                     Bērnu balsis rotājas ap tevi

                                   Kopā dziesmu dziedāt sāk.

 

                                                  Lai arī turpmāk šais saulainās mājās

                                          Priecīgi brīži kā medus te krājas!

                                        Bēdas lai projām ripo kā pipari,

                                         Lai te aug gudri un veseli ķipari!

 

Piedziedājums:  Pīlādzīti, tavos zaros vēji

                          Pasaciņas stāstīt nāk!

                                    Bērnu balsis rotājas ap tevi

                                  Kopā dziesmu dziedāt sāk.