IESTĀDĒ GRUPAS IR KOMPLEKTĒJAMAS SASKAŅĀ PĒC VECUMA GRUPĀM:

1.grupiņa „Cālītis” –  bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem;

3.grupiņa „Saulīte” –  bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem;

4.grupiņa „Zvaniņš” –  bērni ar valodas attīstības traucējumiem vecumā no 3 līdz 5 gadiem

5.grupiņa „Kamolītis” –  bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem;

 

6.grupiņa „Puķīte” –  bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem;

 

2.grupiņa „Varavīksne” –  bērni ar valodas attīstības traucējumiem vecumā no 5 līdz 6 gadiem;