Latvijas Veselības sporta nedēļa. Jautrās stafetes un apbalvošana