Latvijas Veselības sporta nedēļa – grupiņa „Kamolītis”