Iestādes rotāšana, Ziemassvētkus gaidot, bērnu rokām!

Lai sildās sirds Tai baltajā dziesmā,

Ko šovakar zeme Debesīs dzied.

Lai nosargā sevī To svecīšu liesmu,

Ar kuru var droši Caur puteņiem iet.

/ Kornēlija Apškrūma/

Decembrī Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde turpina tradīciju, aicinot ikvienu kļūt par brīnumdari savā dārziņā, tāpēc no 17.12.2021.līdz 10.01.2022. mūsu iestādē tiek organizēta pašizgatavoto eglīšu rotājumu izstādi: ”Ziemassvētku brīnumi”. Sirsnīgi pateicamies mūsu vecākiem un bērniem par aktīvu līdzdalību un atsaucību par tik mīļiem darbiņiem, kuri rotā mūsu skaisto eglīti! Tagad visi bērni un vecāki varēs par to priecāties!

Priecīgus, gaišus, miera un labestības piepildītus  Ziemassvētkus!