Lielā talka 2023

Daugavpils Centra vidusskolas, Stadiona ielā 6, audzēkņi piedalās Lielajā talkā.

Katru gadu pavasarī visā Latvijā notiek Lielā talka. Arī mūsu Daugavpils Centra vidusskolas, Stadiona ielā 6, audzēkņi 20.aprīlī savu iespēju robežās piedalījās bērnudārza teritorijas sakopšanā.Talkas mērķis bija radīt bērniem izpratni, ka apkārtējās vides tīrība un sakoptība ir atkarīga no katra cilvēka uzvedības un rīcības!

Bērni guva patiesu prieku un lepnumu par to, ka arī viņi var piedalīties visas sabiedrības mērķu sasniegšanā.