Klāt jau gada otrais mēnesis – februāris. To dēvējam par sveču mēnesi, bet 2. februāri – par Sveču dienu. Ar šo dienu beidzas Ziemassvētku posms un sākas agrs pavasaris. Šajā dienā jālej sveces, lai tās būtu taisnas un gaiši degtu.

Lai Sveču dienas tradīcijas neizzustu pavisam, arī mūsu iestādē ik gadu tiek runāts par tām, jo viens no uzdevumiem pirmsskolā ir veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu un kopīgu svētku svinēšanu.

Šogad mūsu iestādes mūzikas zālē tapa sveču izstāde “Sveču stāsti”, kuras eksponātus mums sarūpēja bērnu vecāki un skolotājas. Izstādes apmeklētāji – mūsu audzēkņi kopā ar savām skolotājām 2. februārī izstādē uzzināja, ka svecēm ir dažāda forma, lielums, krāsa, un,  ka tās ir pagatavotas no vaska un parafīna.  Bērnus ļoti pārsteidza aromātiskās sveces. Katrs bērns vēlējās paostīt sveci un noteikt tās aromātu.

Pēc izstādes apmeklēšanas bērniem bija iespēja radoši izpausties un izveidot savu sveci, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas. Guvuši iedvesmu, bērni konstruēja, veidoja, zīmēja un aplicēja savas sveces. Rezultātā tapa bērnu radošo darbu izstāde pie iestādes galvenās ieejas, kuru augstu novērtēja gan paši bērni, gan pedagogi un vecāki!