Lieldieniņas braukšus brauca … 2021

Sena tautas tradīcija mums vēsta, ka pavasarī svin Lieldienas. Tie ir saules svētki, kad ziemas aukstums atkāpjas un dod vietu siltumam un gaismai.

Arī mēs, “Pīlādzīša” audzēkņi, grupu skolotājas un skolotāju palīgi, 6. aprīlī svinējām Lieldienas mūsu iestādē. Par svētku noskaņojumu bija parūpējušās grupu skolotājas, izveidojot aktivitāšu centrus. Katrs bērns varēja piedalīties un izmēģināt savus spēkus dažādās jautrās aktivitātēs. Par jautrību siles grupā rūpējās zaķu pāris.  Tika dziedātas Lieldienu dziesmas un minētas mīklas. Pasākuma beigās notika olu stipruma pārbaude un ripināšana. Iestādes lielie audzēkņi piedalījās Lieldienu stafetēs, taisīja un izrotāja olas dažādās tehnikās. Kā pārsteiguma moments pēc visām aktivitātēm bija šokolādes olas bērniem, kuras atsūtīja Lieldienu zaķis.