IESTĀDES PADOME 2020./2021.māc.gads

Marija Okuņeva -4.grupa

Valērija Zujeva-1.grupa

Aļona Rižakova (vecāku padomes priekšsēdētāja) – 6.grupa, 5.grupa

Agnesa Miloševiča -2.grupa