Apt 17.pii 2020 specifikācija

Uzaicinājums

Lēmums

 

 

Kancelejas preču iepirkums

Preču saraksts kancelejas precem

 

Didaktisko spēļu iepirkums

Preču saraksts GUDRIEMBERNIEM 1.var.

Uzaicinājums