IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

IZGLĪTOJAMO PERSONU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA

BĒRNU SŪDZĪBU IZSKATIŠANAS KĀRTĪBA

NOLIKUMS

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

LĪGUMS PAR BĒRNA APRŪPI UN IZGLĪTOŠANU

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UZTURAS IZGLĪTOJAMIE, VIŅU VECĀKI UN CITAS PERSONAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PRIVĀTUMA POLITIKA

E-KLASES LIETOŠANA