DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

IZGLĪTOJAMO PERSONU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA

DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES BĒRNU SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

NOLIKUMS

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

LĪGUMS PAR BĒRNA IZGLĪTOŠANU UN APRŪPI

MATERIĀLU SARAKSTS, 1-3 GADI

MATERIĀLU SARAKSTS, 3-5 GADI

MATERIĀLU SARAKSTS, 5-7 GADI