DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

IZGLĪTOJAMO PERSONU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA

DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES BĒRNU SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

NOLIKUMS

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

LĪGUMS PAR BĒRNA IZGLĪTOŠANU UN APRŪPI

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UZTURAS IZGLĪTOJAMIE, VIŅU VECĀKI UN CITAS PERSONAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PRIVĀTUMA POLITIKA