Daugavpils pilsētas 17.pirmsskola izglītības audzēkņu attālinātā mācīšanās mājās

Laikā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, daudzi pirmsskolēni atrodas mājās ar ģimeni. Situācija ir neparasta, jo arī citi ģimenes locekļi atrodas mājās, lai mācītos vai strādātu attālināti. Varbūt ģimenē ir arī mazulis, par kuru jārūpējas vai ģimenes seniori, kuri jāatbalsta. Šādā situācijā ir svarīgi būt pēc iespējas mierīgiem, pozitīviem un vienoties, kā ģimene šajā laikā darbosies, saplānot laiku un darbības atbilstoši visu ģimenes locekļu vajadzībām. Esam sagatavojuši jums vispārīgus atbalsta materiālus par mācīšanos mājās, kurus varēsiet izmantot jebkurā laikā, piemēram, “Brokastis, pusdienas, vakariņas” un “Matemātika katrai dienai”.

Skatīt šeit: http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Izzi%C5%86as%20temats%20%E2%80%9CMana%20br%C4%ABnumzeme%E2%80%9D_logo_1.pdf

Kā bērnam izskaidrot par COVID-19  http://www.uzvediba.lv/blogs/params/post/2045614/socialais-stasts-covid-19

Attalinātā mācīšanās pa vecumposmiem:

1.grupa (1.5-3 gadi)

  1. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
  2. 2.-3.nedēļa
  3. gājputni

2.grupa (5-6 gadi  specialā ar valodas traucējumiem ) 1. nedēļa

2.nedēļa

3.nedēļa

4.nedēļa

5.nedēļa

3.grupa (3-4 gadi)MARTS – PAVASARIS attālinātas mācības

  

APRILIS – PAVASARIS attālinātas mācības (Piel Nr. 1)

KAS IR LIELDIENAS

APRILIS – (PAVASARA PUKES) attālinātas mācības PIELIKUMS

MAIJS – (MĀTES DIENA) attālinātas mācības Piel Nr.1 (Māmiņas un viņu bērni) PIELIKUMS maijs

 

4.grupa (3-4 gadi specialā ar valodas traucējumiem )

5.grupa (5-6 gadi )

1. nedēļa

2. nedēļa

3.-4.nedēļa

5. nedēļa

6.nedēļa

7.nedēļa

Konkurss!!! https://www.facebook.com/VP.LRP.OFFICIAL/posts/1219984424865228?__tn__=K-R

6.grupa ( 4-5 gadi)

6.grupa

Konkurss!!!https://www.facebook.com/VP.LRP.OFFICIAL/posts/1219984424865228?__tn__=K-R